กิจกรรมบัณฑิตน้อย ปีการศึกษา 2559

นายสงัด ผ่องดี ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ประธานในพิธีเข้ามอบวุฒิบัตร

ให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในวันที่ 29 มี.ค.60

 

         
     

 

 

 

 นายสงัด ผ่องดี ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ประธานในพิธีเข้ามอบวุฒิบัตร

ให้กับนักเรียนที่สำเร็จการเตรียมความพร้อมระดับปฐมวัย ในวันที่ 29 มี.ค.60

เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียด

กรุณาใส่ข้อความ …

Visitors: 7,625