การนำเสนอแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียนประชารัฐ

นายสงัด ผ่องดี ผู้อำนวยการโรงเรียน เดินทางเข้านำเสนอแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียนประชารัฐภายใต้การสนับสนุนของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สนง.ใหญ่ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560ภายใต้การสนับสนุนของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สนง.ใหญ่ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560

Visitors: 7,625