จัดเตรียมอาคารสถานที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

..

ผอ.สงัด ผ่องดี และคณะครูชาย ร่วมใจจัดสถานที่ตั้งเครื่องทองน้อย สำหรับสักการะ

และร่วมถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ เสด็จสวรรคาลัย 

ภาพ ณ หน้าโรงเรียนวัดจันทาราม (ตั้งตรงจิตร 5) ในวันที่ 14 ต.ค.59

Visitors: 7,625