ถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล

ผู้บริหาร คณะครู ร่วมใจทำริบบิ้นแจกให้แก่ชุมชนและประชาชนทั่วไป

เพื่อถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรรามาธิบดี

จักรีนฤบดินทรสยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เสด็จสู่สวรรคาลัย  ในวันที่ 18 ตุลาคม 2559

Visitors: 7,625