โครงการเด็กไทยฉลาดคิด ตอน "เยาวชนวัยใส ห่างไกลยาเสพติด" 

โดย บริษัท เอฟฟ์ จำกัด และ บริษัท การ์ตูนคลับมีเดีย จำกัด ร่วมกับโรงเรียนวัดจันทาราม (ตั้งตรงจิตร 5)

ส่งเสริมการให้ความรู้เรื่องยาเสพติด ณ โรงเรียนวัดจันทาราม (ตั้งตรงจิตร 5) วันที่ 27 กรกฎาคม 2559

 
Visitors: 7,625