โครงการสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมวันสำคัญ                                                       กิจกรรมแห่เทียนวันเข้าพรรษา 15 ก.ค.59

โรงเรียนวัดจันทาราม (ตั้งตรงจิตร 5) ร่วมกับเทศบาลตำบลกระจับเดินขบวนแห่เทียนพรรษา

เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 น.

 

<คลิ๊กที่รูปภาพ>

โครงการสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมวันสำคัญ

กิจกรรมแห่เทียนวันเข้าพรรษา 15 ..59

       
         
         

 

                                                           

Visitors: 7,625