ติดต่อโรงเรียน

                                 เจ้าของ  โรงเรียนวัดจันทาราม (ตั้งตรงจิตร ๕) ต.หนองอ้อ  อ.บ้านโป่ง  จ.ราชบุรี  70110

                                 โทร : 032-742070 Fax : 032-742059  website : www.jantaram.ac.th

                                 E-mail : jantaram_school@hotmail.com


Visitors: 7,625