กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาอังกฤษ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาอังกฤษ

4นายอัจฉริยะ พัดทอง (Custom) (2).JPG

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาอังกฤษ

นายอัจฉริยะ   พัดทอง

 

 

11นางมัทนิน แซ่ลิ้ม (Custom) (2).JPG 

นางมัทนิน   แซ่ลิ้ม

26นสมยุรทิพย์ อ้นเทศ (Custom) (2).JPG 

นางสาวมยุรทิพย์   อ้นเทศ

 

 

Visitors: 7,625