กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ             และเทคโนโลยี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

16นสธนภรณ์ เข็มทอง (Custom) (2).JPG

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นางสาวธนภรณ์   เข็มทอง

 

6นางพเยาว์ ใจมั่น (Custom) (2).JPG
นางพเยาว์   ใจมั่น
19นางกฤษฎิ์ณิชา พุทจิระ (Custom) (2).JPG
นางกฤษฎิ์ณิชา  พุทจิระ
28นสนันทิยา โพธิประสิทธิ์ (Custom) (2).JPG
น.ส.นันทิยา  โพธิประสิทธิ์
Visitors: 7,625