กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 

17นางภัทษวรรณ กาญจนเลิศพรทวี (2) (Custom).JPG

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางภัทษวรรณ   กาญจนเลิศพรทวี12นสสุธา จันอ่อน (Custom) (2).JPG

นางสาวสุธา  จันอ่อน

 


25นสศิรินภา นาสะอ้าน (2) (Custom).JPG

น.ส.ศิรินภา  นาสะอ้าน

 


IMG_4332 (2) (Custom).JPG

น.ส.ทัศนีย์  กิมหลีเชียง

 

Visitors: 7,625