กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

8นางแก้วตา แก้วจีน (Custom) (2).JPG

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นางแก้วตา  แก้วจีน

 

6นางพเยาว์ ใจมั่น (Custom) (2).JPG 

นางพเยาว์   ใจมั่น   

7นางนภกัญ ศรีอ่อนหล้า (Custom) (2).JPG 

นางนภกัญ  ศรีอ่อนหล้า

20นสเยาวรินทร์ อ่อมพ่วง (Custom) (2).JPG 

น.ส.เยาวรินทร์ อ่วมพ่วง

Visitors: 7,625