โรงเรียนประชารัฐ : โรงเรียนวัดจันทาราม (ตั้งตรงจิตร 5)

     

นายพิธาน   พื้นทอง ที่ปรึกษาสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ.

                                                เดินทางสำรวจข้อมูลติดตามโครงการโรงเรียนประชารัฐด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

 

Visitors: 7,625