ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนวัดจันทาราม (ตั้งตรงจิตร 5) 

กิจกรรมสนทนาพาที ของคุณครูดวงนภา  สิโนทก
  • กิจกรรมสนทนาพาที
    ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

  • กิจกรรมสนทนาพาที

  • ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

กฤลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนวัดจันทาราม (ตั้งตรงจิตร 5) 

กิจกรรมดอกไม้ในดวงใจ ของคุณครูกฤษฎิ์ณิชา  พุทจิระ
Visitors: 7,625