ประชาสัมพันธ์

สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.๒/๒๘ ปรับปรุง ปี ๒๕๔๕  ปีงบประมาณ 2558

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.๒/๒๘ ปรับปรุง ปี ๒๕๔๕  ปีงบประมาณ 2558

 

 

 

Visitors: 7,625