หน้าแรก

โรงเรียนวัดจันทาราม (ตั้งตรงจิตร 5) ยินดีต้อนรับ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร


ทรงพระเจริญ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ไปทัศนศึกษา ที่ไร่ปลูกรัก จ.ราชบุรี 30 พ.ย. 61

  

      

โครงการจัดค่ายการเรียนรู้ กิจกรรมค่ายภาษาไทย ระดับชั้น ป.1-3 29 พ.ย. 61

    

     

เรื่องของโอ่ง + เขาชะงุ้ม เรียนรู้สู่โลกกว้าง ป.4 - 6 23 พ.ย. 61 

 

    

ยินดีต้อนรับ ผู้อำนยการกัญญ์ภรณ์ วรรณศิริ 

สู่ครอบครัวเขียวขาว โรงเรียนวัดจันทาราม (ตั้งตรงจิตร ๕) ด้วยความยินดี 9 พ.ย. 61 
 
 
 
       
     

 

 

วันที่  ๖ กุมภาพันธุ์ ๒๕๖๑  เวลา  ๑๐.๐๕ น. นายประหยัด สุขขี   ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๑

ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.ราชบุรี  เขต ๒  เยี่ยมโรงเรียนวัดจันทาราม อ.บ้านโป่ง  จ.ราชบุรี

เพื่อรับทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติการเรียนการสอนของโรงเรียน

    

 

 

 

 

ประชาสัมพันธ์  การจัดซื้อจัดจ้าง  ปีงบประมาณ 2561
 
 
ประกาศโรงเรียนวัดจันทาราม(ตั้งตรงจิตร ๕)
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายการทาสีอาคารเรียนแบบ สปช.2/28  ปรับปรุงปี 2545  สร้างพ.ศ. 2547 

 

 

         ปฏิทินการปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่   2  ปีการศึกษา 2560

โรงเรียนวัดจันทาราม (ตั้งตรงจิตร 5)

วันที่

กิจกรรม

1 พฤศจิกายน 2560

เปิดภาคเรียนที่ 2 เริ่มนับเวลาเรียน

10 พฤศจิกายน 2560

กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

 

กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

20-24 พฤศจิกายน 2560

งานศิลปหัตถกรรมทางวิชาการ ครั้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

เดือนพฤศจิกายน 2560

กิจกรรมค่ายคุณธรรม ชั้น ป.4-5 ณ วัดป่าวิมุตยาราม

 

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือและเนตรนารี ระดับชั้น ม.1-3 และ ป.6

 

กิจกรรมทัศนศึกษาของเด็กปฐมวัย

 

กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

เดือนธันวาคม 2560

กิจกรรมต้นกล้าธรรมะ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

ณ วัดป่าวิมุตยาราม

4 ธันวาคม 2560

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

29 ธันวาคม 2560

กิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

4-6 มกราคม 2560

งานศิลปหัตถกรรมทางวิชาการ ครั้งที่ 67 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก

8-10 มกราคม 2561

สอบกลางภาคเรียนที่ 2

12 มกราคม 2561

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

3 กุมภาพันธ์ 2561

ป.6 สอบ O-NET

3-4 กุมภาพันธ์ 2561

ม.3 สอบ O-NET

11-13 กุมภาพันธ์ 2561

งานศิลปหัตถกรรมทางวิชาการ ครั้งที่ 67 ระดับชาติ

19-23 กุมภาพันธ์ 2561

ประเมินการอ่านออกเขียนได้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

26 กุมภาพันธ์ 2561

ส่งข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2

เดือนมีนาคม 2561

สอบข้อสอบกลาง ป.2 , ป.4 , ป.5 , ม.1 , ม.2

7 มีนาคม 2561

สอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

7-9 มีนาคม 2561

สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

15 มีนาคม 2561

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ลงทะเบียนแก้ 0 , ร , มส

16 มีนาคม 2561

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบแก้ตัว

19 มีนาคม 2561

ประกาศผลสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3

14 – 16 มีนาคม 2561

สอบวัดผลปลายปีการศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6

 

สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 2

19 มีนาคม 2561

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 2  ลงทะเบียนแก้ 0 , ร , มส

20 มีนาคม 2561

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 2 สอบแก้ตัว

23 มีนาคม 2561

ประกาศผลสอบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 2

27 มีนาคม 2561

ครูประจำวิชาส่ง ปพ.5 , ปพ.5/1 , ปพ.6 ให้ฝ่ายวิชาการ

30 มีนาคม 2561

กิจกรรมวันแห่งความสำเร็จ , กิจกรรมวันบัณฑิตน้อย

1 เมษายน 2561 – 15 พฤษภาคม 2561

ปิดเรียนปลายปีการศึกษา 2560

 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา 2560

โรงเรียนวัดจันทาราม (ตั้งตรงจิตร 5)

วันที่

กิจกรรม

16 พฤษภาคม 2560

เปิดภาคเรียนทุกชั้นเรียนเปิดทำการเรียนการสอน (เริ่มนับเวลาเรียน)

26 พฤษภาคม 2560

เลือกตั้งประธานนักเรียน

31 พฤษภาคม 2560

ประชุมผู้ปกครองและผู้ปกครองเครือข่าย

15 มิถุนายน 2560

พิธีไหว้ครู

26 มิถุนายน 2560

วันสุนทรภู่/วันต่อต้านยาเสพติด

7 กรกฎาคม 2560

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา และ วันเข้าพรรษา

20 – 21 กรกฎาคม 2560

สอบกลางภาคเรียนที่ 1

27 กรกฎาคม 2560

วันภาษาไทยแห่งชาติ และ วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10

8 สิงหาคม 2560

กิจกรรมอาเซียนเดย์

11 สิงหาคม 2560

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

18 – 19  กันยายน 2560

ส่งข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1

25 - 27 กันยายน 2560

สอบวัดผลกลางปีการศึกษา 2559 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6

 

สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3

28 - 29  กันยายน 2560

นักเรียนลงทะเบียนแก้ 0 , ร , มส (ขยายเวลา การแก้ 0 , ร , มส ได้ไม่เกิน 1 ภาคเรียน)

2 ตุลาคม 2560

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 สอบแก้ตัวครั้งที่ 1

3 ตุลาคม 2560

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 สอบแก้ตัวครั้งที่ 2

4 ตุลาคม 2560

ประกาศผลสอบระดับชั้นประถมศึกษา

5 ตุลาคม 2560

ประกาศผลสอบระดับชั้นมัธยมศึกษา

ครูประจำวิชาส่ง ปพ.5 , ปพ.5/1 , ปพ.6 ให้ฝ่ายวิชาการ

5 – 6 ตุลาคม 2560

กิจกรรมกีฬาภายใน

11 – 31 ตุลาคม 2560

ปิดภาคเรียนที่ 1/2560


 

   

   

นายสงัด ผ่องดี ผู้อำนวยการโรงเรียน เดินทางเข้านำเสนอแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียนประชารัฐภายใต้การสนับสนุนของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สนง.ใหญ่ กรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560

ผอ.สงัด ผ่องดี และคณะครูชาย ร่วมใจจัดสถานที่ตั้งเครื่องทองน้อย สำหรับสักการะ

และร่วมถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ เสด็จสวรรคาลัย 

ภาพ ณ หน้าโรงเรียนวัดจันทาราม (ตั้งตรงจิตร 5) ในวันที่ 14 ต.ค.59

วันที่ 19 ต.ค.59 เวลา 14.30 น. คณะครูและนักเรียนจะร่วมกันแจกริบบิ้น
ให้แก่ชุมชนและประชาชนทั่วไป ได้นำไปติดเสื้อ เพื่อเป็นการขอน้อมเกล้าฯ 
ถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จสู่สวรรคาลัย
ณ ตลาดนัดวัดจันทาราม ฝั่งหน้าโรงเรียนวัดจันทาราม (ตั้งตรงจิตร 5)

อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี หากท่านใดสนใจ ใคร่ขอรับได้ฟรี ณ วันและเวลาดังกล่าว

 

ผู้บริหาร คณะครู ร่วมใจทำริบบิ้นแจกให้แก่ชุมชนและประชาชนทั่วไป

เพื่อถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรรามาธิบดี

จักรีนฤบดินทรสยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เสด็จสู่สวรรคาลัย

     

  

   

      

 

 

  

การประเมินสถานศึกษาแห่งความดี ในวันที่ 3 ตุลาคม 2559 
โดยคณะกรรมการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 2

 

     

 

    

   

    

 

    

 

การแข่งขันการเต้นแอโรบิกเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ

เนื่องในวันคล้ายสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปี 2559

 
        
 
         

ข้อมูลจากข่าวหนังสือพิมพ์  

ฉบับวันที่ 13 สิงหาคม 2559

 

 

 

 

      

 

    • สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.๒/๒๘ ปรับปรุง ปี ๒๕๔๕ ปีงบประมาณ 2558

    • เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียดกรุณาใส่ข้อความ …
กรุณากรอกข้อความ...
Visitors: 7,853